Home

Scopul si obiectivele de activitate 

Scopul asociatiei este de a promova, mediatiza si de a proteja interesele comune ale membrilor,  organizarea de evenimente si activitati  conexe legate de acestea.

Asociatia are ca obiective principale:
-promovarea unor standarde ridicate de calitate si de etica profesionala
-respectarea drepturilor de autor si colaborarea cu organizatiile si organismele responsabile
-promovarea concurentei loiale
-actionarea impotriva concurentei neloiale si a persoanelor fizice si juridice neautorizate
-organizarea de targuri si expozitii de profil, sau participarea la astfel de evenimente
-editarea de programe, postere, reviste si alte publicatii de profil
-dezvoltarea relatiilor intre membri,
-ridicarea nivelului de pregatire al membrilor prin organizarea de cursuri, seminarii, instructaje, concursuri,
alte activitati
-editarea de pliante, publicatii, participarea la emisiuni radio sau tv de informare pentru publicul larg
-stimularea schimburilor si contactelor interne si internationale
-va putea infiinta sau va putea sa participe ca actionar in societati comerciale, va putea desfasura activitati economice directe cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei.
-alte mijloace de actiune în legatura cu scopul asociatiei.